Vivild Vandværk A.m.b.a.

Klagevejledning

Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med vandforsyningen for:

Konkurrence- og Forb´rugerstyrelsen

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

Denne klageadgang er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation.

Dette koster 100 kr., som ikke tilbagebetales.

Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400 kr. Dette beløb tilbagebetales, hvis klageren får medhold.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser med videre for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager.

Læs mere herom på www.forbrug.dk