Vivild Vandværk A.m.b.a.

Vandprøver

Du kan via nedenstående links få adgang til vores

boringsprøver og prøver fra ledningsnettet.

Boringer:

Ledningsnet: Vær OBS på at prøver FØR 1/1-2018 er fra vores

nu nedlagte vandværk!

Vandets hårdhedsgrad

0

Vandets hårdhedsgrad ligger på 13-14

dH (tyske hårdhedsgrad).

I Vandsam har vi ikke aktuelle planer om blødgøring af drikkevandet, men følger udviklingen på området nøje.

dH. Der er samfundsøkonomiske gevinster ved at blødgøre vand, der er ”hårdt til særdeles hårdt”. De vigtigste gevinster er forøget levetid af husholdningsapparater og installationer, samt reduceret energiforbrug ved husholdningsapparater og forbrug af vaskepulver. Omvendt vil vandselskabet få øgede udgifter til blødgøring.

Ifølge Naturstyrelsen og vandbranchens interesseorganisation DANVA kan blødgøring af drikkevand være relevant ved hårdheder over ca. 15

o

dH, hvilket kategoriseres som ”hårdt til særdeles hårdt”. Hofor forventer, at blødgøringen kan bringe hårdheden ned på 10

o

dH. Blødgøringen sker ved at tilsætte natriumhydroxid og desinficeret sand til råvandet.

Hovedstadsområdets forsyningsselskab Hofor har sat et pilotprojekt i gang med blødgøring af drikkevandet i Brøndby. Kalkindholdet i Storkøbenhavn er på mellem 20 og 30

o

Hvad er hårdhed?

"Hårdhed" er en betegnelse for vandets totale indhold af opløst calcium og magnesium. Et højt indhold giver hårdt vand, mens et lavt indhold giver blødt vand.

Vandets hårdhed i Danmark ligger mellem 5 og 30 

o

dH.

Hårdheden måles i Danmark i tyske hårdhedsgrader (ºdH=grad Deutsche Härte) og kan karakteriseres efter nedenstående skala:

Hårdhed i ºdH

0-4

4-8

8-12

12-18

18-24

24-30

>30

Karakteristik

Meget blødt

Blødt

Middelhårdt

Temmelig hårdt

Hårdt

Meget hårdt

Særdeles hårdt

Hårdhedsgraden har betydning for tilsætningen af vaskemidler. De fleste vaskemidler har doseringsvejledning på emballagen og på flere vaske- og opvaskemaskiner kan hårdheden indstilles. Afkalkningsmiddel kan eventuelt tilsættes for at nedsætte forbruget af vaskemidlet.

Alle distributionsvandværkerne har nu samme hårdhedsgrad på drikkevandet, fordi vandet leveres fra det samme vandværk (Vandsam).

Tidligere havde vandværkerne følgende hårdhedsgrader.

Auning Vandværk – 13

dH

o

Vivild Vandværk – 10

dH

o

Hevring Vandværk – 15

o

Øster Alling – 12

dH

o

AquaDjurs – 13

dH

dH

o