Info lige nu!

Brud

02-01-2018
Brud
Vi udfører i dag reparationer i forbindelse med et brud på Søndermarksvej.
Der kan i perioder være afbrydelse af forsyningen til området. Vi forventer
at være færdige ved dagens slutning.

Nyhedsbrev 2017

21-12-2017 Vi bliver i løbet af dagen koblet til vores nye vandforsyning efter godt 4 års forarbejde og byggeri af vandværk og ledningsnet.

Der vil i de kommende dage kunne opleves ændringer i smag, brunt vand og variationer i trykket, som følge af ændring i strømretninger og tryk på ledningsnettet.

 

23/5-2017 Boringen er nu repareret og kører igen optimalt. Vi sender ud med normalt tryk,

så alt er ved det gamle.

 

19/5-2017  Vi har på grund af defekt pumpe på en af vore boringer nedsat trykket på forsyningen til forbrugerne. Trykket forventes øget så snart pumpen er repareret.

Vi beklager de gener det måtte medføre.

 

 

17/5-17 Vi forventer at få leveret vand fra vores nye vandværk i 4. kvartal 2017.

Nærmere INFO kommer så snart den forefindes.

 

 

 

Der vil være ordinær generalforsamling den 25. april 2017 kl. 19.00 på Vivild Borger og Ældreenter.

Bestyrelsen håber at forbrugerne møder op.

 

Du kan se alle vores testresultater af vandprøver på http://jupiter.geus.dk under tjek din vandkvalitet kan du vælge Norddjurs kommune derefter liste over vandforsyningsanlæg og her kan du vælge Vivild.

 

Vores seneste vandanalyser er fra d. 30. november 2016 og kan ses andet sted på side.

                                                       

Vi vil gerne slå fast at vi mener vi har vand af meget fin kvalitet – Vi håber du nyder smagen.

Hjælp med at passe på grundvandet. Vi har opsat parkering forbudt skilte på det grønne område omkring vandværket og ned mod Langgade. Det er ikke for at drille folk, men vores boringer ligger her midt i byen. Vi må alle hjælpe til med at undgå risiko for forurening af boringerne især med pesticider.

 

STOP MED GIFT I INDKØRSEL OG HAVE

 

Brug nu det hakkejern og få samtidig lidt motion frem for den lette løsning med sprøjtegift. Det havner før eller siden i vores vand.

 

Vi skal orientere om, at private interessenter kan få godtgjort vandspild, hvis der har været brud på en skjult installation. Ansøgningsskema kan udleveres ved henvendelse til formanden. Der er en selvrisiko på 300 m3.

Det er en betingelse, at der har været foretaget løbende aflæsninger af vandforbruget.

Vi vil på det kraftigste opfordre til, at du holder øje med dit vandur med aflæsning mindst en gang hver måned. Det er specielt regningen fra kommunen for vandafledning der bliver stor. Kontakt vandværket hvis du observerer variationer i trykket på vandet eller susen i rørene eller våde pletter på veje, fortov eller i haven.