Info lige nu!

Nyhedsbrev 2016

30/6-2016 kl. 20.45

FEJLEN ER NU RETTET OG VI PRODUCERE IGEN PÅ FULDT BLUS. TRYKKET ER NEDSAT MENS VI
OPFYLDER VORES RENTVANDSTANK, MEN VI FORVENTER NORMALT TRYK IGEN I LØBET AF FREDAG.

VI BEKLAGER DE GENER DET HAR MEDFØRT.

 

30/6-2016 kl. 19.00

VI HAR DESVÆRRE DRIFTSSTOP PÅ VANDVÆRKET, HVORFOR DER IKKE ER MEGET VAND I HANERNE.

VI ARBEJDER IHÆRDIGT PÅ AT LØSE PROBLEMET. NÆRMERE INFO HER PÅ SIDEN.

 

 

18/3-2016

Der afholdes generalforsamling tirsdage den 12. april 2016 kl. 19.00 på Vivild Borger- og Ældrecenter.

 

 

 

20/11-2015

Den defekte ventil er udskiftet 11/11-2015 og ledningsnettet er efterfølgende gennemskyllet og vandkvaliteten er nu igen som den skal være.

Der blev den 11/11-2015 samt 18/11-2015 udtaget prøver af Eurofins for bakteriologisk kontrol. Prøverne var normale og udviste kun forhøejede værdier for okker.

 

 

9/11-2015

Vi har nu langt om længe lokaliseret fejlen, som giver okker i vandet. En defekt ventil skal udskiftes hvilket sker onsdag 11/11-2015. De efterfølgende dage kan der derfor forekomme uklart og svagt brun/gult vand på grund af okker.

I samme ombæring forventer vi at gennemskylle ledningsnettet, hvilket kan medføre samme gener.

 

 

1/11-2015

Vi oplever for tiden en del okker i vores vand. Vi arbejder på at løse problemet og forventer at

det er løst i den kommende uge. Du kan åbne dine vandhander 10-15 minutter, det kan hjælpe

os med at få renset ledningsnettet for frigjort okker.

 

 

Vandværket har kørt uden problemer i 2014. Vi får et mindre overskud end forventet, da der på grund af en del tomme boliger og faldende aktivitet, er udpumpet mindre vand end normalt.

Der har været en del vedligeholdelse på vores ledningsnet samt vi har afholdt en del udviklingsomkostninger i forbindelse med Vand Samarbejde Vest, som bestyrelsen har besluttet at vandværket skal deltage i.

Overskuddet for 2014 er på 26.688 kroner.

Vi holder generalforsamling den 8. april kl. 19.00 på Vivild Ældre- og Borgercenter.

 

 

 

Vandværkets drift har fungeret perfekt i 2013. Vi har et forventet regnskabsmæssigt overskud på 149.000 kr.

I løbet af 2013 har vi fået renoveret en større del af ledningsnettet på Århusvej og senest i april 2014 har vi også renoveret en del af Holmegårdsvej/Vestervej.

Begge renoveringsarbejder er sket i samarbejde med Vivild Varmeværk.

I efteråret 2013 fik alle udskiftet vanduret, da de gamle var udtjente og ikke længere levede op til de kvalitetskrav lovgivningen fordrer.

 

 

 

 

 

Vandværket kan derfor kontaktes ved drifts- eller administrative opgaver.

Drift               86 48 65 93 hele døgnet

Økonomi         86 48 77 40 kl. 9 – 16 på hverdage

Vi har også fået en hjemmeside, som løbende vil blive udbygget  www.vivildvand.dk

Du kan se alle vores testresultater af vandprøver på http://jupiter.geus.dk under tjek din vandkvalitet kan du vælge Norddjurs kommune derefter liste over vandforsyningsanlæg og her kan du vælge Vivild.

 

Vores seneste vandanalyser er fra d. 23. august 2013 og kan ses andet sted på side.

                                                       

Vi vil gerne slå fast at vi mener vi har vand af meget fin kvalitet – Vi håber du nyder smagen.

Hjælp med at passe på grundvandet. Vi har opsat parkering forbudt skilte på det grønne område omkring vandværket og ned mod Langgade. Det er ikke for at drille folk, men vores boringer ligger her midt i byen. Vi må alle hjælpe til med at undgå risiko for forurening af boringerne især med pesticider.

 

STOP MED GIFT I INDKØRSEL OG HAVE

 

Brug nu det hakkejern og få samtidig lidt motion frem for den lette løsning med sprøjtegift. Det havner før eller siden i vores vand.

 

Vi skal orientere om, at private interessenter kan få godtgjort vandspild, hvis der har været brud på en skjult installation. Ansøgningsskema kan udleveres ved henvendelse til formanden. Der er en selvrisiko på 300 m3.

Det er en betingelse, at der har været foretaget løbende aflæsninger af vandforbruget.

Vi vil på det kraftigste opfordre til, at du holder øje med dit vandur med aflæsning mindst en gang hver måned. Det er specielt regningen fra kommunen for vandafledning der bliver stor. Kontakt vandværket hvis du observerer variationer i trykket på vandet eller susen i rørene eller våde pletter på veje, fortov eller i haven.